Атрибут Селектори при езика CSS

Стилизиране на HTML елементи със специфични атрибути

Можем да стилизираме HTML елементите, не само по клас или по id, а по това какви атрибути имат.
Забележка: IE7 и IE8 поддържа атрибут селекторите, само ако е определен <DOCTYPE!>.

CSS [атрибут] Selector

[атрибут] селектора се използва, за да хванем всички елементи с определен атрибут. Следващият пример избира всички <a> елементи с target атрибут:

Опитайте сами »

CSS [атрибут = стойност] Selector

[атрибут = стойност] селектора се използва, за да хванем елементи с определен атрибут и стойност. Следващият пример избира всички <a> елементи с target=“_blank“:

Опитайте сами »

CSS [атрибут ~ = стойност] Selector

[атрибут ~ = стойност] селектора се използва, за да хванем елементи с определен атрибут, чиято стойност съдържа определена дума. Следващият пример избира всички елементи със title атрибут, на който поне една от думите в стойността му е „цвете“:

Опитайте сами »

Примерът по-горе ще прихване елементи със title = „цвете“, title = „лято цвете“ и title = „цвете ново“, но не и title = „ми-цвете“ или title = „цветя“.

CSS [атрибут | = стойност] Selector

[атрибут | = стойност] селектор се използва, за да изберем всички елементи с атрибут, който започва с определена дума. Следващият пример избира всички елементи със class атрибут, който започва с „top“: Забележка: Стойността трябва да е цяла дума, като клас = „отгоре“, или последвана от тире (-), като клас = „отгоре-текст“!

Опитайте сами »

CSS [атрибут ^ = стойност] Selector

[атрибут ^ = стойност] селектора се използва, за да прихванем елементи, с определен атрибут, който започва с определена стойност. Следващият пример избира всички елементи със class атрибут, чиято стойност започва с „отгоре“:
Забележка: Стойността не трябва да бъде цяла дума!

Опитайте сами »

CSS [атрибут $ = стойност] Selector

[атрибут $ = стойност] селектора се използва, за да изберем елементи, чиито стойност на атрибута завършва с определена дума. Следващият пример избира всички елементи със class атрибут, който завършва с „тест“: Забележка: Стойността не трябва да бъде цяла дума!

Опитайте сами »

CSS [атрибут * = стойност] Selector

The [атрибут * = стойност] селектора се използва, за да изберете елементи, чиято стойност на атрибута съдържа определена стойност. Следващият пример избира всички елементи със class атрибут, който съдържа „ТЕ“: Забележка: Стойността не трябва да бъде цяла дума!

Опитайте сами »

Стилизиране на Forms

Атрибут Селекторите са много полезни при стилизирането на HTML формуляри. Така могат да се прихващат различните елементи без да използваме класове или id-та:

Опитайте сами »

Още примери за CSS селектори

Използвайте този CSS Selector Tester за да си поиграете с различните селектори. За пълна справка за всички CSS селектори, погледнете CSS справка за Селектори.