Измерения

CSS пропъртитата за измерения определят размерите не HTML елементите (височина, широчина). Настройте височината на елементите Този пример показва как да настроите височината на различни елементи.
Настройте височината на изображение с помощта на проценти Този пример показва как да настроите височината на даден елемент, използвайки проценти.
Определете широчината на елемент с пиксели Този пример показва как да се определи широчината на елемент с помощта на пиксели.
Задайте максималната височина на елемент Този пример показва как да настроите максималната височина на елемент.
Задайте максималната ширина на елемент с проценти Този пример показва как да настроите максималната ширина на елемент с помощта на проценти.
Задайте минималната височина на елемент Този пример показва как да се зададе минималната височина на елемент.
Задайте минималната ширина на елемент с помощта на пиксели Този пример показва как да настроите минималната ширина на елемент с помощта на пиксели.

Всички CSS Dimension Пропъртита

Пропърти Описание Стойност
height Определя височината на елемента auto length % inherit
max-height Определя максималната височина на елемента none length % inherit
max-width Определя максималната ширина none length % inherit
min-height Определя минималната височина на елемента length % inherit
min-width Определя минималната широчина на елемента length % inherit
width Дефинира широчината на елемента auto length % inherit