Псевдо-Елементи

CSS псевдо-елементи се използват за добавяне на специални ефекти към някои селектори. Синтаксисът на псевдо-елемента:

CSS класовете могат да бъдат използвани с псевдо-елементи:

:: first line псевдо-елемента

:: first line псевдо-елемента се използва за добавяне на специален стил на първата линия на един текст.

:: first line може да се прилагат само за блокови елементи.

Форматиране на първия ред на текста в параграфи:

Опитайте сами »

Следните свойства се прилагат за :: first line :

 • font properties
 • color properties
 • background properties
 • word-spacing
 • letter-spacing
 • text-decoration
 • vertical-align
 • text-transform
 • line-height
 • clear

::first-letter псевдо-елемента

::first-letter псевдо-елемента се използва за добавяне на специален стил на първата буква от текста.

::first-letter може да се прилага само за блок елементи.
Форматирайте първата буква от текста в параграфа:

Опитайте сами »

Следните свойства се отнасят до първия :: first-letter:

 • font properties
 • color properties 
 • background properties
 • margin properties
 • padding properties
 • border properties
 • text-decoration
 • vertical-align (само ако „float“ е „none“)
 • text-transform
 • line-height
 • float
 • clear

Псевдо-елементи и CSS класове

Псевдо-елементите могат да бъдат комбинирани с CSS класове:

Примерът по-горе ще покаже първата буква на всеки параграф, който е в статия – в червено.


Множество псевдо-елементи

Няколко псевдо-елементи могат също да бъдат комбинирани.

В следващия пример, първата буква на параграфа ще бъде в червено, в размер на шрифта хх. Останалата част от първия ред ще бъде синьо, в small-caps шрифт. Останалата част от параграфа ще е със стандартни размери:

Опитайте сами »

:: before псевдо-елементa

:: before псевдо-елемента може да се използва за въвеждане на съдържание, преди съдържанието на даден елемент. Следващият пример вмъква Опитайте сами »


:: after псевдо-елемента

:: after псевдо-елемента може да се използва за въвеждане на съдържание, след съдържанието на елемент.

Следващият пример вмъква изображение след всеки <h1> елемент:

Опитайте сами »

Всички CSS Псевдо Класове/Елементи

Селектор Пример Описание
:link a:link Хваща всички не-посетени линкове
:visited a:visited Всички посетени линкове
:active a:active Всички активни линкове
:hover a:hover Линкове при поставяне на мишката върху тях
:focus input:focus Хваща input елементите, които имат focus
::first-letter p::first-letter Хваща първата буква на всеки <p> елемент
::first-line p::first-line Първия ред на всеки <p> елемент
:first-child p:first-child Всеки <p> елемент, който е first child на parent-а си
::before p::before Добавяне на съдържание преди всеки <p> елемент
::after p::after Добавяне на съдържание след всеки <p> елемент
:lang(language) p:lang(it) Хваща всеки <p> елемент със lang атрибут, чиято стойност започва с „it“