Урок за Sass

Sass е CSS препроцесор.

Sass намалява повторението на CSS и следователно спестява време.Започнете да учите Sass сега »

Примери във всяка глава

Нашият инструмент „Show Sass“ улеснява изучаването на Sass, той показва както кода, така и резултата.

Референции за функциите на Sass

В W3Schools ще намерите пълни справки за всички функции на Sass със синтаксис и примери.

Sass String функции

Цифрови функции на Sass

Функции на списъка Sass

Функции на картата на Sass

Функции за избор на Sass

Функции за интроспекция на Sass

Цветни функции на Sass