Текстови Настройки – форматиране на текст

Този текст е стилизиран с някои от пропъртитата за стилизиране на текст. За заглавието се използва text-align, text-transform, и пропърти за цветове. Параграфа започва с разстояние навътре, изравнен е, и разстоянието между символите е определено. Подчертаващата линия е премахната от връзката. „Опитайте сами“

Text-color

Пропъртито text-color се използва за определяне цвета на текста. Както споменахме в предната глава, цвета се определя като:

  • шестнадесетична стойност – пример „# ff0000“
  • RGB стойност – пример „RGB (255,0,0)“
  • вписване на името на цвета – пример „red“

Погледнете CSS цветови стойности за пълен списък на възможните цветови стойности.

В селектора body, можем да определим цвета на текста на целия елемент.

Опитайте сами »

Забележка: Подбирайте цвета на текста и цвета на фона, така че да са съвместими.


text-alignment

Това пропърти се използва за хоризонталното подравняване на текста. Текстът може да е центриран, подравнен от лято, от дясно или justified.

Когато се избере justified, всеки ред от текста се разтяга за да има еднаква ширина и е подравнен от ляво и дясно (както при вестниците и списанията).

Опитайте сами »

text-decoration

text-decoration пропъртито се използва за декорация и украсяване на текста. Най-честата употреба е за добавяне или премахване на подчертаващи линии от хипервръзките:

Опитайте сами »

Може също да се използва за украса на текст:

Опитайте сами »

Забележка: Не е хубаво да се подчертава текст, който не е HTML връзка, защото това може да обърка потребителя. Ако искате да „натъртите“ определена част от текста, използвайте други методи за стилизиране.


text-transformation

text-transformation се използва за промяна на главни и малки букви в текста. Може да направи всички букви главни или малки, а също така и да направи всички първи букви на думите – главни.

Опитайте сами »

Text Indentation

Пропъртито text-indent се използва за определяне отстъпа на всеки първи ред от параграф.

Опитайте сами »

Разстояние между символите Примера показва как се увеличава разстоянието между отделните букви или символи.
Разстояние между редовете Как се определя разстоянието между редовете в един текст.
Посоката на текста Как да определим посоката на текста в дадем елемент.
Увеличаване на пространството между думите Как да увеличим пространството между думите в даден абзац.
Как да изключим комплектоването на текста Как да изключим комплектоването на текста, така че той да не се форматира от размера на страницата.
Вертикално подравняване на изображението Как да подравним вертикално, Добавяне на сянка към текст Този пример показва как да добавим сянка към текст.


Всички CSS текстови Пропъртита

Пропърти Описание
color Определя цвета на текста
direction Определя посоката на писане на текста
letter-spacing Определя разстоянието между символите в текста
line-height Височината на редовете
text-align Хоризонталното подравняване на текста
text-decoration Определя декорацията на текста
text-indent Определя колко навътре ще започне първия ред от всеки абзац
text-shadow Дефинира сянката на текста
text-transform Превръща малките букви в главни и обратно
unicode-bidi Използва се заедно със direction пропъртито за да помогне за поддръжката на няколко езика за една страница
vertical-align Определя вертикалното подравняване
white-space Определя празното пространство вътре в даден елемент
word-spacing Увеличава или намалява разстоянието между думите