Флоут – плаващо позициониране на  HTML елементи

Какво е CSS Float и къде ще го използваме?

В долният пример с HTML изображенията имаме 4 такива, които float-ват или с други думи казано имат плаващо поведение. Това поведение може да се настрои по три начина – ляво, дясно и изчистено. В примерът поведението е елементите да плават на ляво. Има JavaScript код, който скрива всеки на който е кликнато – така че може да поцъкате малко :).

Klematis
Klematis
Klematis
Klematis

Чрез CSS float можем да определим дали един елемент да седи отляво или отдясно. Float много често се използва за изображения, но също така е полезно при оформянето на страница. Често се използва при оформянето на новинарски статии. Това вече не е много актуално тъй като вече разполагаме с flexbox и CSS grid!


Как плават елементите

Един елемент може да float-ва само в ляво и в дясно, тъй като елементите вървят според реда в който са в HTML кода и посока от горе към долната част на страницата. Един елемент ще се придвижи максимално на ляво или максимално на дясно (доколкото му позволява родителският елемент). Елементите след този, който е със свойство float се подреждат около него. Поведението на елементите преди плаващият елемент няма да бъдат засегнато. Ако изображението float-ва надясно текста след него ще застане от лявата му страна:

Опитайте сами »

Плаващи елементи поставени един до друг

Ако поставим няколко такива елемента един след друг, в браузъра ще застанат един до друг стига да има място. В първият пример на тази страница може да видим галерия от изображения направени с помощта на float. А в следващият имаме няколко елемента div.

Опитайте сами »

Изключване на Float – Как да използваме Clear

Елементите след елемента с float ще се наредят около него. За да избегнем това, можем да използваме свойството clear. То определя от коя страна на елемента е забранено да се вливат елементи. Добавяне на текст в галерията със снимки използвайки float и clear:

Опитайте сами »

Картинка с рамка и вътрешно отстояние, коята float-ва от дясната страна. Опитайте сами »
Снимка с текст, която флоутва в дясно. Опитайте сами »
Първата буква на параграф флоутва на ляво, за да наподоби стил на писане на писмо. Опитайте сами »
Създаване на хоризонтално меню. Използвайте флоут със списък, за да създадете хоризонтално меню. Опитайте сами »
Създаване на начална страница, без таблици Използвайте флоут, за да създадете страница с хедър, футър, ляво съдържание и основното съдържание. Опитайте сами »

  • none – Позволява плаващи елементи от двете страни. Това е по подразбиране
  • left – от лявата страна не се допускат плаващи елементи
  • right – Не се допускат плаващи елементи от дясната страна
  • both – няма плаващи елементи, позволени от лявата или от дясната страна
  • inherit – Елементът наследява ясната стойност на родителя му

Всички CSS Float Properties

Свойство Описание Стойност
clear Дефинира от коя страна на флоут елемента не се позволяват други флоут елементи left right both none inherit
float Определя дали един елемент ще флоутва left right none inherit