Външно отстояние на HTML елементите

Margin в CSS – разстоянието около елемента.


Margin

Той изчиства празно разстояние извън рамката на елемента, няма цвят – напълно прозрачен е. Margin-a може да е различен от четирите страни на елемента. Чрез shorthand пропъртито могат да се определят на веднъж, за да не се повтаря код. Възможните стойности:

Стойност Описание
auto Браузъра сам определя margin-a
length Определя margin в px, pt, cm, etc. Стойността по подразбиране е 0px
% Определя margin-a като процент от големината на елемента, който огражда
inherit Определя, че margin-а трябва да бъде наследен от parent (родителя) елемента

Възможно е да използваме и отрицателни стойности. Например, когато искаме два елемента да се припокрият.

Маржин – Индивидуално стилизиране на страните

В CSS, е възможно да се определи различен margin за различните страни на елемента:

Опитайте сами »

Margin – Shorthand пропърти

За да се съкрати кода, можем да зададем всички пропъртита на margin в една декларация. Shorthand пропъртито за всички декларации е margin:

Опитайте сами »

Пропъртито може да има от една до четири стойности.

 • margin: 25px 50px 75px 100px;
  • top margin е 25px
  • right margin е 50px
  • bottom margin е 75px
  • left margin е 100px
 • margin: 25px 50px 75px;
  • top margin е 25px
  • left и right margin са 50px
  • bottom margin е 75px
 • margin: 25px 50px;
  • top и bottom margin са 25px
  • left и right margin са 50px
 • margin: 25px;
  • всички четири margin-a са 25px

Определяме горния margin на текст в cm Как да дефинираме top margin като използваме cm стойност.
Определяме долния margin на елемент чрез проценти Този пример показва как да се определи margin bottom на даден HTML елемент, като използваме проценти за размер.

Всички CSS Margin Пропъртита

Пропърти Описание
margin Shorthand пропърти за определяне на всички margin стилове в една декларация
margin-bottom Определя bottom margin на елемент
margin-left Дефинира left margin на елемент
margin-right Определя right margin на даден елемент
margin-top Определя top margin на даден елемент