Вътрешно отстояние на HTML елементите – padding

CSS свойството padding за даден елемент определя разстоянието между съдържанието му и неговата рамка. Padding-а изчиства разстояние между съдържанието на елемента и рамката. Има същия цвят като фона на елемента. От четирите различни страни на елемента, можем да използваме различен padding. Както и при margin -a можем да ги определим наведнъж използвайки shorthand пропъртито. Възможни стойности са:

Стойност Описание
length Дефинира точен padding (in pixels, pt, em, etc.)
% Дефинира padding като % от съдържащия го елемент

Padding – Отделните Страни

В CSS, можем да определим различен padding за всяка една страна на HTML елемента:

Опитайте сами »

Съкратени свойства на Padding (shorthand properties)

За да е кратък и лесно четим кода, можем в една декларация да зададем padding-ите и на четирите страни. Съкратеното пропърти е padding:

Опитайте сами »

Padding: може да има от една до четири стойности.

 • padding: 25px 50px 75px 100px;
  • top padding е 25px
  • right padding е 50px
  • bottom padding е 75px
  • left padding е 100px
 • padding: 25px 50px 75px;
  • top padding е 25px
  • left и right padding са 50px
  • bottom padding е 75px
 • padding: 25px 50px;
  • top и bottom padding са 25px
  • left и right padding са 50px
 • padding: 25px;
  • всички четири padding-и са 25px

Всички padding пропъртита в един декларация Този пример показва, съкратеното пропърти за по-кратко деклариране на всички padding свойства.
Определяне на левия padding Този пример показва как да определим левия padding на елемент.
Задайте десен padding Този пример показва как да се определи десния padding.
Задаване на горен padding Този пример показва как да определим горния padding.
Задайте долен padding Този пример показва как да определим долния padding.


Всички CSS Padding свойства

Свойство Описание
padding Съкратено пропърти за определяне на всички padding пропъртита в една декларация
padding-bottom Определя долния padding на елемент
padding-left Определя левия padding на елемент
padding-right Определя десния padding на елемент
padding-top Определя горния padding на елемент