CSS функции

Функциите на CSS се използват като стойност за различни CSS свойства.

Function Description
attr() Връща стойността на атрибута на избрания елемент
calc() Позволява ви да извършвате изчисления, за да определите стойностите на свойствата на CSS
cubic-bezier() Определя кривата Cubic Bezier curve
hsl() Определя цветовете, използвайки модела Hue-Saturation-Lightness (HSL)
hsla() Определя цветовете, като използва Hue-Saturation-Lightness-Alpha модел (HSLA)
linear-gradient() Определете най-малко два цвята (отгоре надолу)
radial-gradient() Определете поне два цвята (от центъра до краищата)
repeating-linear-gradient() Повтаря линеен градиент
repeating-radial-gradient() Повтаря радиален градиент
rgb() Определя цветовете с помощта на модела Червено-зелено-синьо (RGB)
rgba() Определя цветовете с помощта на модела Red-Green-Blue-Alpha (RGBA)
var() Вмъква стойността на потребителската собственост